Úvod   ::    Klinika   ::   Prehliadka

DezinfekciaDezinfekcia je súbor opatrení zneškodňujúcich mikroorganizmy pomocou fyzikálnych, chemických alebo kombinovaných postupov. Vyšší stupeň dezinfekcie zaručuje usmrtenie všetkých mikroorganizmov baktérií, vírusov, húb, niektoré bakteriálne spóry, apod. Zahŕňa postupy, ktoré boli skôr zaradené pod pojmom chemická sterilizácia v roztokoch. Používa sa pre dekontamináciu prístrojov s optikou, ktoré nie je možné sterilizovať v sterilizačných prístrojoch.

čítaj viac

DezinsekciaDezinsekcia je súbor metód a postupov, cieľom ktorého je likvidácia hmyzu alebo článkonožcov, významných z hygienického hľadiska ako prenášačov choroboplodných zárodkov a obtiažneho hmyzu, alebo hospodársky významných ako škodcov na surovinách, produktoch, skladovaných materiáloch a objektoch.

čitaj viac

DeratizáciaDeratizácia je systém regulácie škodlivých hlodavcov (potkan, myš, krysa, atď.), ktorý sa vykonáva v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov. Pod pojmom deratizácie rozumieme teda komplex opatrení zameraných na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov za účelom ochrany ľudského zdravia a zabráneniu ekonomickým škodám, ktoré hlodavec spôsobuje.

čitaj viac